Vždy sú Vám k dispozícií rovnaké kontaktné osoby, ktoré sa starajú o Vaše želania.

Spoľahlivá starostlivosť
toggle Sidebar

Vaša výhoda

Každá kontaktná osoba v spoločnosti GASTRO STAR pozná vaše požiadavky.

Ako klasický rodinný podnik nie sme anonymnou skupinou, ale flexibilnou spoločnosťou s osobnosťou - a osobnosťami. Pocítite rozdiel keď budete hovoriť s Vašou kompetentnou kontaktnou osobou, ktorá najlepšie pozná vaše želania. S nami nikdy nie ste len zákazníkom - x, ale aj dobrým priateľom.

Aby sme nielen splnili Vaše priania, ale mohli ich vopred rozpoznať, tvoríme konzultačný trojuholník okolo našich zákazníkov: Každý zákazník má skúsený tím obchodných zástupcov, telefónneho predajcu a dodávateľa, ktorí sa starajú o všetky priania a osobné potreby.

Keď zavolá zákazník do spoločnosti GASTRO STAR, vždy sa o neho postará ten istý telefónny predajca. Ak obdržíte zásielku, dodávateľ vždy umiestni vašu objednávku do Vašej chladničky. Samozrejme všetky informácie prichádzajú od obchodného zástupcu vašej oblasti, ktorý je Vašou prvou kontaktnou osobou.

Z týchto dôvodov sme spokojný s pocitom, že zákazníci spoločnosti GASTRO STAR nás už dobre poznajú. Potvrdzujú to naše ročné zákaznícke prieskumy, kde pravidelne dosahujeme najlepšie známky.