© GASTROSTAR s.r.o.  |   www.gastrostar.sk
Pripravujeme pre Vašu reštauráciu a Vašich zákazníkov Zážitkové varenie
Pre rýchle stiahnutie katalógu kliknite pravým tlačidlom myši na záložku a zvoľte "Uložiť cieľ ako" a potvrďte.
Pre správne zobrazenie použite ® ADOBE READER:
Cateringové služby
Catering od nás, to je do detailov premyslená spolupráca gastronómov, technikov, aranžérov a mnohých ďalších profesionálnych odborníkov. Je to tiež perfektne fungujúca logistika, špičkové technické vybavenie a prvotriedny personál.